Egy pohár története

görgess le

ÉN EGY VIRÁG VAGYOK.

M Ű A N Y A G N A K   N É Z   K I ,   D E   T E L J E S   E G É S Z É B E N   K U K O R I C Á B Ó L  

K É S Z Ü L T .

görgess le

 

AZ ITAL NEKED KÉSZÜLT.

A POHÁR A FÖLDNEK.

G Y Á R T Á S U K  S O R Á N  7 9 % - K A L  K E V E S E B B  S Z É N - D I O X I D  T E R M E L Ő D I K ,

M I N T  A  M Ű A N Y A G  P O H A R A K  E L Ő Á L L Í T Á S Á N Á L .

GÖRGESS LE

 

a REINKARNÁCIÓ létezik.

1 0 0 % - B A N   K O M P O S Z T Á L H A T Ó .   A K Á R   2 4   Ó R A   A L A T T .

GÖRGESS LE

 

A SZÉPSÉG AZ ÚJ ZÖLD.

M A G Y A R O R S Z Á G O N   T E R VE Z E T T ,  E G Y E D I   M I N T Á K .

GÖRGESS LE

 

VÁLLALD BÜSZKÉN!

 

2016 I hello@doremi.today I www.doremi.today I +36 30 626 78 90

BEMUTATÓTEREM: Malomudvar, Soroksári ÚT 48., Budapest, 1095

iamplant®

MINDEN JOG FENNTARTVA